Mapy
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
- Mapy zasadnicze
- Mapy jednostkowe
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli
i urządzeń podziemnych

Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej.
Wykonujemy również skanowanie i kalibrację map, oraz ich
wektoryzację.

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
- podziały nieruchomości
- wznowienia i stabilizacja znaków granicznych
- rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
- badania ksiąg wieczystych
Projekty drogowe
- mapy do celów projektowych
- numeryczny model terenu (DTM)
- wyodrębnianie nieruchomości pod drogi

Geodezyjna obsługa inwestycji
- tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli
- tyczenie dla robót ziemnych
- obliczanie mas ziemnych
- niwelacje terenu
- zakładanie reperów roboczych
- pomiary kontrolne
- pomiary powykonawcze


Dodatkowe prace geodezyjno
- kartograficzne
- skanowanie i kalibracja map
- wektoryzacja obrazów rastrowych
- opracowanie map wektorowych- plotowanie map